linker hoekje rechter hoekje

Merkwaardige producten

3. Het merkwaardig product (a  b)(a  b) of (a b)2

Om de uitkomst van dit merkwaardig product te begrijpen gaan we vanwege de mintekens niet met oppervlakten werken. Dat is veel te ondoorzichtig. We werken gewoon de haakjes weg zoals we dat geleerd hebben. In onderstaande animatie kun je stap voor stap zien dat (a  b)2 = a2  2ab + b2.

Elke stap blijf een aantal seconden in beeld.


Conclusie:   (a  b)2 = a2  2ab + b2

Let op! Deze regel geldt ook als a of b negatieve getallen zijn

Omhoog


Opgaven
    
Bereken:

  1. (2a + 5b)2 = ...

  2. (p + 3q)2 = ...

  3. (p 2q)2 = ...

  4. (2a 5b)2 = ...

  5. (2a + 5b)(2a 5b) = ...

  6. (p + 3q)(p 3q) = ...

Antwoorden en uitwerkingen

Omhoog